Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Drama voor de camera

Rachel Renée Russell
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

In deel 7 van de populaire serie Dagboek van een muts krijgen Nikki en haar vriendinnen een ongelofelijke kans: een populaire tv-show gaat hen volgen. Hoe geweldig is dat! Of wordt het een drama voor de camera? Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Nikki en haar vriendinnen Zoey en Chloë staan op het punt BEROEMD te worden! Een populaire televisieshow gaat de meiden een maand lang filmen terwijl zij een liedje opnemen. Supercool! Maar DAG EN NACHT gevolgd worden door een camera is niet alleen maar leuk. Want hoe kan Nikki nu aan Brandon laten weten dat ze hem SUPERLEUK vindt, zonder dat de hele wereld meekijkt? Ondertussen doet aartsrivale MacKenzie er ALLES aan om in de spotlights te komen. En wie is daarvan de dupe? Precies!

Dagboek van een muts van Rachel Renée Russell is de populairste meidenserie van dit moment. Lachen verzekerd!

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie a fumetti » Narrativa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/04/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789026137570

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Drama voor de camera"

Drama voor de camera
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima