Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Droomreis Parijs?!

Rachel Renée Russell - Mechteld Jansen
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

In dit nieuwe deel van Dagboek van een muts mag Nikki met haar vriendinnen naar Parijs! Maar of dat zo goed gaat?! Droomreis Parijs?! is deel 15 in de populaire en supergrappige serie Dagboek van een muts van Rachel Renée Russell. Met in de hoofdrol Nikki Maxwell, blunderkoningin. Voor meiden vanaf circa 10 jaar.

Het is vakantie en Nikki verveelt zich. De tour met de Bad Boyz-band is abrupt gestopt. En tijdens een optreden met haar eigen bandje is Nikki bijna van het podium GESTORT. Om je kapot te schamen!
Dan krijgt Nikki een telefoontje: of ze met haar band (lees: crush Brandon en haar vriendinnen) naar Parijs wil komen voor een fotoshoot. PARIJS!! Stad van de liefde! Beter kan het niet, toch? Maar ook roddelkoningin MacKenzie gaat mee. En dat is nog maar één van de problemen. IEIEIE!

'Een aanrader voor alle meiden!' - CooleSuggesties.nl

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie da ridere

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789026154812

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Droomreis Parijs?!"

Droomreis Parijs?!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima