Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Du skylder ikke nogen at være smuk - Florence Given
Du skylder ikke nogen at være smuk - Florence Given

Audiolibro Du skylder ikke nogen at være smuk

Florence Given
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
28,83

Lydbogen er indlæst af feministisk aktivist og kaospilot Amalie Have.
21-arige Florence Given har skrevet en inspirerende feministisk handbog med udgangspunkt i sin personlige historie.
Du skylder ikke nogen at være smuk opfordrer blandt andet til at: - elske sex og hade sexisme - omprogrammere den patriarkalske hjernevask - tjekke sine privilegier
Florence Given undersøger gamle og nye hjørner af den feministiske samtale og gør den let og sjov med sine personlige erfaringer og egne illustrationer, med samtaler mellem yngre Florence og ældre Florence og med citater fra ikoniske figurer. Du skylder ikke nogen at være smuk giver plads til abenhed, forandring og fejl. Den udfolder vigtige emner og begreber for vores tid, fra heteronormativitet og internaliseret misogyni til gaslighting og ghosting, queerness og sexpositivitet, samtykke og victim blaming.

Dettagli down

Generi Politica e Società » Donne » Femminismo e storia delle donne , Bambini e Ragazzi » Temi personali e sociali » Temi vari » Autostima e autocoscienza » Sessualità e relazioni

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 05:06.41

Pubblicato 23/08/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788740073485

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Du skylder ikke nogen at være smuk"

Du skylder ikke nogen at være smuk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima