Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Duits voor Dummies

Anne Fox - Paulina Christensen - Wendy Foster
pubblicato da BBNC Uitgevers

Prezzo online:
11,99

Miljoenen mensen hebben zich via de Berlitz-methode een vreemde taal eigen gemaakt. Met deze toegankelijke gids van de experts van Berlitz leer je snel en gemakkelijk Duits spreken. Of je nu student of toerist bent, of gewoon wat elementair Duits wilt oppikken, 'Duits voor Dummies' biedt voor ieder wat wils: van praktische lessen, culturele weetjes en handige verwijzingen tot een Duits-Nederlands miniwoordenboek, werkwoordlijsten en nog veel meer. Extra: beluister de voorbeelddialogen online terwijl je de tekst in het boek meeleest! Paulina Christensen, Anne Fox en Wendy Foster zijn alom gewaardeerde taaldocenten en schrijvers.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Corsi di lingua e cultura tedesca » Corsi di tedesco

Editore Bbnc Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789045355924

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Duits voor Dummies"

Duits voor Dummies
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima