Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dávid és Góliát

Malcolm Gladwell
pubblicato da HVG Könyvek

Prezzo online:
11,99

Dávid és Góliát története azóta az esélytelen kisemberek és a sebezhetetlen óriások közötti küzdelem jelképévé vált. Dávid gyzelme valószíntlen és csodával határos. A fiúnak nem volt esélye. Vagy mégis? Malcolm Gladwell megkérdjelezi az akadályok és hátrányok szerepérl kialakított elképzeléseinket, és újraértelmezi, mit jelent a diszkrimináció áldozatának lenni, elveszíteni egy szült, középszer iskolába járni, vagy egyéb látszólagos hátránnyal indulni az életben. Ezek a lebilincsel történetek szemléltetik, milyen sokszor fakadnak világunk szépségei és jelents értékei megpróbáltatásokkal teli élethelyzetekbl.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: strategia, innovazione, imprenditorialità¿

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 09/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633047668

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dávid és Góliát"

Dávid és Góliát
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima