Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

George Sand a fost la fel de faimoas pentru romanele sale, ca i pentru independena ei nefeminin", obiceiul de a purta haine brbteti i povetile de dragoste cu artiti celebri, cum ar fi Alfred de Musset i Frédéric Chopin. Opera ei este de obicei împrit în trei perioade, prima de un romantism intens, în care este încadrat i romanul Ea i el, a doua marcat de interesul ei pentru micrile umanitare progresiste, iar a treia, cea a aa-numitelor romane rustice". La publicarea sa, în 1859, romanul Ea i el a stârnit protestele prietenilor i fratelui lui Alfred de Musset, care au acuzat-o pe romancier c a rstlmcit adevrul istoric dup bunul ei plac. În 1833, ea se îndrgostise nebunete de poet. Aceast aventur romantic i pasional pe care au trit-o cei doi a fost transpus în paginile romanului Ea i el - Musset în trsturile lui Laurent, Sand în cele ale lui Thérèse. De la triumful pasiunii pân la tristul ei sfârit, Thérèse i Laurent se vor descoperi, se vor iubi i se vor despri, în cursul unei poveti bizare, frumoase i pe alocuri întunecate, în care gelozia i moartea nu sunt niciodat prea departe de cele mai arztoare dorine.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737246936

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ea i el"

Ea i el
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima