Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een nieuwe tijd - Katrine Wessel
Een nieuwe tijd - Katrine Wessel

Een nieuwe tijd

Katrine Wessel
pubblicato da Park Uitgevers B.V.

Prezzo online:
12,99

Meeslepende familiesaga voor de lezers van Anne Jacobs, Rebecca Eder en de kijkers van Downton Abbey

'Een prachtige familiesaga die ook nog spannend is. *****'

Trondheim 1898. Cecilia en Karl vieren hun zilveren huwelijksjubileum. Cecilia blikt terug op hun eerste ontmoeting, haar huwelijk en leven in Noorwegen, waarvoor ze afstand gedaan heeft van haar adellijke Britse familie. Het feest wordt verstoord door het gedrag van haar oudste zoon Christian en zijn moderne, baldadige vrouw Ellinor die Cecilia afschilderen als ouderwets. Ellinor is bovendien het kwade brein achter de stiekeme romance van Cecilia's dochter Rose en een lichtzinnige operazanger van veel lagere stand. Christian worstelt met zijn rol als erfgenaam van de familiedynastie. Dan breekt er tijdens een grootse vuurwerkshow brand uit en staan alle verhoudingen opnieuw op scherp

De Noorse pers over de familie Winther-serie:

'Vol intriges, verboden liefdes en familievetes in een aristocratische Noorse familie. *****'

'Ik ben verslaafd. Het is goed geschreven en zit vol verrassingen. *****'

'Een prachtige familiekroniek die ook nog spannend is. *****'

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica

Editore Park Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/09/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789046832776

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een nieuwe tijd"

Een nieuwe tijd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima