Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een vlecht van heilig gras - Robin Wall Kimmerer
Een vlecht van heilig gras - Robin Wall Kimmerer

Audiolibro Een vlecht van heilig gras

Robin Wall Kimmerer
pubblicato da Gottmer Uitgevers Groep b.v.

Prezzo online:
0,00

'Een vlecht van heilig gras' verandert blijvend je kijk op de natuur - en je relatie ermee.

In haar bijzondere boek 'Een vlecht van heilig gras' laat Robin Wall Kimmerer ons op een inspirerende en indringende manier zien dat we ons voor ware duurzaamheid opnieuw moeten verbinden met de natuur. Ze deelt in po√ętische woorden haar wetenschappelijke kennis over planten en mixt die met legenden van haar inheems-Amerikaanse voorouders en persoonlijke verhalen.

Door de haast magische combinatie van wetenschappelijke kennis en eeuwenoude wijsheid laat Kimmerer je inzien dat we liefdevoller met onze planeet moeten omgaan. Want als we niet langer alleen maar nemen van de aarde, maar haar geschenken juist met respect en dankbaarheid gaan ontvangen, kunnen we écht gaan bouwen aan een duurzame wereld.

Robin Wall Kimmerer stamt af van de Potawatomi, een inheemse stam die in de Verenigde Staten leeft. Ze is botanicus en professor in de bosecologie, en ook een begenadigd verhalenverteller. 'Een vlecht van heilig gras' is in zeventien talen vertaald.

Dettagli down

Generi Ambiente e Animali » Ecologia e Ambiente » Inquinamento e minacce per l'ambiente » Pensiero e organizzazioni ambientaliste

Editore Gottmer Uitgevers Groep B.v.

Formato Audiolibro

Durata 17:31.57

Pubblicato 30/09/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789401305624

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een vlecht van heilig gras"

Een vlecht van heilig gras
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima