Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy szót se szólj!

Rena Olsen
pubblicato da 21. Század Kiadó

Prezzo online:
8,14

Rena Olsen nagysiker pszichológiai thrillerében, melyet a BookPage a 2016-os év regényének jelölt mystery kategóriában, egy fiatal nnek szembe kell néznie a kétségbeejt kérdéssel: mi van, ha mindaz, amit életében normálisnak és igaznak gondolt - nem volt az?

Clara Lawsont egy pillanat alatt szakítják ki megszokott életébl, fegyveresek rohanják le az otthonát, ahol férjével lakik. Az utolsó, amit - miközben elhurcolják - férje szájából hallhat: ne mondj nekik semmit!

A fiatal írón els regénye, mely a nemzetközi gyermekkereskedelem és a prostitúció világát mutatja be, pontosan olyan dühös kiáltás a nk alávetettsége ellen, mint A lány a vonaton vagy Fiona Barton Az özvegy cím regénye.

Letehetetlen, rabul ejt thriller, egy ismeretlen és fékezhetetlenül vad világból.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/07/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155638480

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy szót se szólj!"

Egy szót se szólj!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima