Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eksperimenter med mennesker - samlet - Gyldendal Stereo
Eksperimenter med mennesker - samlet - Gyldendal Stereo

Audiolibro Eksperimenter med mennesker - samlet

Gyldendal Stereo
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,05

Videnskaben har altid eksperimenteret pa mennesker, og resultaterne har haft stor betydning for meget af det, vi i dag ved om menneskekroppen og sindet. De fleste steder i verden er der strenge etiske regler for, hvordan videnskabelige forsøg bliver udført. Men sadan har det ikke altid været.

I serien EKSPERIMENTER MED MENNESKER dykker vi ned i nogle af historiens mest grusomme menneskeforsøg. Forsøgene revolutionerede videnskaben, men havde frygtelige konsekvenser for de involverede

Hvilke skæbner er blevet glemt i fortællingen om de videnskabelige opdagelser? Hvad drev de ansvarlige videnskabsmænd? Og hvordan kunne de vægte videnskaben højere end forsøgspersonernes ve og vel?

Dette er den samlede udgave af serien Eksperimenter med mennesker. Serien bestar af: De danske LSD-forsøg, MK-Ultra, Gynækologiens mødre, Zimbardos fængselseksperiment, Dr. Shock og aversionsprojektet, De adskilte trillinger, Dødens engel fra Auschwitz, Tuskegee-eksperimentet, Kvinderne pa Sprogø samt Tandeksperimentetpa Vipeholm.

Serien er skrevet og produceret af Munck Studios for Gyldendal Stereo. Den bygger pa journalistisk ressearch, men kan indeholde fiktive elementer i form af opdigtede dialoger og scener. Manus og tilrettelæggelse: Anne Jeppesen og Anne Lundager. Redaktør: Hanne Budtz- Jørgensen

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eksperimenter med mennesker - samlet"

Eksperimenter med mennesker - samlet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima