Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eksperimenter med mennesker - De danske LSD forsøg - Gyldendal Stereo
Eksperimenter med mennesker - De danske LSD forsøg - Gyldendal Stereo

Audiolibro Eksperimenter med mennesker - De danske LSD forsøg

Gyldendal Stereo
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,05

I DE DANSKE LSD-FORSØG skal du høre om, hvordan den danske overlæge Einar Geert-Jørgensen i 1960'erne foretog eksperimenter med LSD. 500 intetanende danske patienter fik i en kælder under Frederiksberg Hospital store doser af stoffet, fuldstændig isoleret og uden efterfølgende terapeutisk støtte. Eksperimentet manglede videnskabelige retningslinjer, og patienterne oplevede alvorlige følgevirkninger. Mange fik svære psykiske mén, og flere af dem endte med at bega selvmord.

Videnskaben har altid eksperimenteret pa mennesker, og resultaterne har haft stor betydning for meget af det, vi i dag ved om menneskekroppen og sindet. I serien EKSPERIMENTER MED MENNESKER dykker vi ned i nogle af historiens mest grusomme menneskeforsøg. Forsøgene revolutionerede videnskaben, men havde frygtelige konsekvenser for de involverede

Serien er skrevet og produceret af Munck Studios for Gyldendal Stereo. Den bygger pa journalistisk ressearch, men kan indeholde fiktive elementer i form af opdigtede dialoger og scener. Manuskript og tilrettelæggelse: Anne Jeppesen, Anne Tranum og Cæcilie Denman-Gretoft. Redaktør: Hanne Budtz-Jørgensen

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eksperimenter med mennesker - De danske LSD forsøg"

Eksperimenter med mennesker - De danske LSD forsøg
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima