Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eksperimenter med mennesker - Gynækologiens mødre - Gyldendal Stereo
Eksperimenter med mennesker - Gynækologiens mødre - Gyldendal Stereo

Audiolibro Eksperimenter med mennesker - Gynækologiens mødre

Gyldendal Stereo
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,05

GYNÆKOLOGIENS MØDRE handler om James Marion Sims, som 1840'ernes USA foretog eksperimenterende operationer pa sorte kvindelige slaver for at kurere vaginale sygdomme. Alle operationerne blev foretaget uden bedøvelse og uden kvindernes samtykke, og operationerne var yderst smertefulde. En af kvinderne gennemgik hele 30 smertefulde operationer.

Disse gruopvækkende operationer revolutionerede den gynækologiske praksis. Flere teknikker og opfindelser, der stammer fra Sims og hans eksperimenter, bliver fortsat brugt i dag.

Videnskaben har altid eksperimenteret pa mennesker, og resultaterne har haft stor betydning for meget af det, vi i dag ved om menneskekroppen og sindet. I serien EKSPERIMENTER MED MENNESKER dykker vi ned i nogle af historiens mest grusomme menneskeforsøg. Forsøgene revolutionerede videnskaben, men havde frygtelige konsekvenser for de involverede

Serien er skrevet og produceret direkte til lyd af Munck Studios for Gyldendal Stereo. Den bygger pa journalistisk ressearch, men kan indeholde fiktive elementer i form af opdigtede dialoger og scener. Manus og tilrettelæggelse: Anne Jeppesen og Anne Lundager. Redaktør: Hanne Budtz- Jørgensen

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eksperimenter med mennesker - Gynækologiens mødre"

Eksperimenter med mennesker - Gynækologiens mødre
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima