Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eksperimenter med mennesker - Dødens Engel fra Auschwitz - Gyldendal Stereo
Eksperimenter med mennesker - Dødens Engel fra Auschwitz - Gyldendal Stereo

Audiolibro Eksperimenter med mennesker - Dødens Engel fra Auschwitz

Gyldendal Stereo
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,05

DØDENS ENGEL FRA AUSCHWITZ handler om lægen Josef Mengele, der i 1943 ankommer til koncentrationslejren i Auschwitz. Mengele star for inddelingen af de jøder, der ankommer til lejren. Til venstre dem der skal dræbes, til højre de arbejdsduelige. Til sig selv udvælger han tvillingepar, som han udsætter for grusomme og absurde forsøg.

Videnskaben har altid eksperimenteret pa mennesker, og resultaterne har haft stor betydning for meget af det, vi i dag ved om menneskekroppen og sindet. I serien EKSPERIMENTER MED MENNESKER dykker vi ned i nogle af historiens mest grusomme menneskeforsøg. Forsøgene revolutionerede ofte videnskaben, men havde frygtelige konsekvenser for de involverede

Serien er skrevet og produceret direkte til lyd af Munck Studios for Gyldendal Stereo. Den bygger pa journalistisk ressearch, men kan indeholde fiktive elementer i form af opdigtede dialoger og scener. Manus og tilrettelæggelse: Anne Jeppesen og Anne Lundager. Redaktør: Hanne Budtz- Jørgensen

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eksperimenter med mennesker - Dødens Engel fra Auschwitz"

Eksperimenter med mennesker - Dødens Engel fra Auschwitz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima