Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eksperimenter med mennesker - Tandeksperimentet pa Vipeholm - Gyldendal Stereo
Eksperimenter med mennesker - Tandeksperimentet pa Vipeholm - Gyldendal Stereo

Audiolibro Eksperimenter med mennesker - Tandeksperimentet pa Vipeholm

Gyldendal Stereo
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,05

TANDEKSPERIMENTET PÅ VIPEHOLM handler om, da man i Sverige i slutningen af 1940'erne gav 436 psykisk udviklingshæmmede beboere pa institutionen Vipeholm sukker i deres maltider for at undersøge sammenhængen mellem indtag af sukker og kariesaktivitet. Resultaterne har haft stor betydning for tandlægevidenskaben, men det havde ogsa store konsekvenser for de involverede.

Videnskaben har altid eksperimenteret pa mennesker, og resultaterne har haft stor betydning for meget af det, vi i dag ved om menneskekroppen og sindet. I serien EKSPERIMENTER MED MENNESKER dykker vi ned i nogle af historiens mest grusomme menneskeforsøg. Forsøgene revolutionerede ofte videnskaben, men havde frygtelige konsekvenser for de involverede

Serien er skrevet og produceret direkte til lyd af Munck Studios for Gyldendal Stereo. Den bygger pa journalistisk ressearch, men kan indeholde fiktive elementer i form af opdigtede dialoger og scener. Manus og tilrettelæggelse: Anne Jeppesen og Anne Lundager. Redaktør: Hanne Budtz- Jørgensen

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eksperimenter med mennesker - Tandeksperimentet pa Vipeholm"

Eksperimenter med mennesker - Tandeksperimentet pa Vipeholm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima