Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Els Davenport 1

Krystal Marquis
pubblicato da Elastic Books

Prezzo online:
8,99

La seva família té riquesa i estatus, ara és el moment de trobar l'amor.

El 1910, els Davenport són una de les poques famílies negres que compten amb gran riquesa i bona posició social en uns Estats Units canviants.

L'Olivia Davenport, l'atractiva filla gran, està llesta per complir el deu deure i casar-se... fins que coneix a un carismàtic líder de la lluita pels drets civils, i salten espurnes.

En canvi, a la filla menor, la Helen, li interessa més arreglar automòbils que enamorar-se... a menys que sigui del pretendent de la seva germana.

L'Amy-Rose, l'amiga de la infantesa convertida en la donzella de les germanes Davenport, somia amb obrir el seu propi negoci... i amb casar-se amb l'home amb el qual mai podria estar: el John Davenport, el germà de l'Olivia i la Helen.

Però la millor amiga de l'Olivia, la Ruby, també té posats els ulls en el John... La pressió familiar l'obliga a ordir un pla per conquistar el seu cor, just quan una altra persona conquista el d'ella.

En aquest inici de bilogia, quatre dones decidides i apassionades descobreixen el valor necessari per seguir el seu propi camí a la vida... i a l'amor.

«Magistralment escrita.» Kirkus

«Fresca i totalment encantadora.» Ayana Gray, autora bestseller de Predadores y presas

«Una novel·la història meravellosament treballada que segueix a un grup de joves dones negres mentre intenten seguir el seu propi camí entre el classisme, les expectatives familiars, les normes de gènere i el racisme en el Chicago de 1910.» Publishers Weekly

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie d'amore » Narrativa » Narrativa storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici per bambini e ragazzi

Editore Elastic Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788419478566

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Els Davenport 1"

Els Davenport 1
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima