Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jack Havoc flygter fra fængslet ved at myrde en læge. Tilbage i London går han på en skånselsløs jagt efter den skjulte skat, han som soldat under Anden Verdenskrig fik kendskab til.
Detektiven Albert Campion og kriminalinspektør Charles Luke jager den koldsindige morder, og det skal gå hurtigt, for indtil videre har han myrdet yderligere tre personer, og kun en hurtig opklaring kan sætte en stopper for brutaliteten.

"Margery Allingham skiller sig ud som et strålende lys."
- Agatha Christie Margery Allingham (1904-1966), engelsk kriminalforfatter og en af De Fire Store fra krimigenrens Golden Age. De Fire Store bestod af Dorothy L. Sayers, Agatha Christie, Ngaio Marsh og Margery Allingham. Sammen med bl.a. Ronald Knox og G.K. Chesterton var de medlemmer af den kendte sammenslutning af britiske krimiforfattere: The Detection Club. Allingham er mest kendt for sin serie med gentlemandetektiven Albert Campion.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura » Storie di guerra » Gialli, mistery e noir » Gialli storici , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Rosenkilde

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/11/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788771745306

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En morder går amok"

En morder går amok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima