Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En stille kamp

Katarina Widholm
pubblicato da People'sPress

Prezzo online:
23,23

Andet bind i kvartetten om tjenestepigen Betty og hendes vej gennem livet.

Stockholm, 1942. Betty er gift med Carl-Axel, sønnen af lægefamilien Molander, hvor hun tidligere arbejdede som tjenestepige. Udadtil ser Betty ud til at have alt, hvad hun kunne ønske sig: en vidunderlig datter, et smukt hjem i en af Stockholms nye forstæder og et givende job pa et forlag. Alligevel er hun ikke glad.

Ægteskabet med Carl-Axel knirker, og hun er bekymret over sin mands manglende evne til at handtere penge og alkohol. Samtidig martres hun over, hvad der egentlig skete med hendes store forelskelse og datterens rigtige far, den jødiske universitetslektor Martin Fischer, der forsvandt sporløst ved krigens begyndelse. En dag forsvinder Carl-Axel ogsa, og Betty er nødt til at fa styr pa hans indviklede affærer.

Ved et tilfælde finder hun ud af, at Martin er i live og bor kun fa timers togrejse fra Stockholm. Hendes umiddelbare lettelse forvandles til vrede. Hvorfor har han ikke kontaktet hende? Men hendes brændende længsel efter at se ham igen overgar vreden.

Samtidig er krigen pa sit højeste. Fra radioen lyder grusomme rapporter, gaderne mørklægges og unge mænd gar i krig langt hjemmefra.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie » Romanzi contemporanei , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/02/2024

Lingua Danese

EAN-13 9788775937868

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En stille kamp"

En stille kamp
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima