Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Englebyen - Historier fra Beslan

Erika Fatland
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
13,12

I Englebyen tager hun os med tilbage til 2004: Hele verden følger med i et drama, som udspiller sig pa en skole i lilleputbyen Beslan i Nordkaukasus.Tre forfærdelige dage, der ender med at 186 børn og 147 voksne mister livet i en af de mest brutale terroraktioner i historien. Den lille soveby blev forandret for altid. Hvordan kan man leve videre efter sadan en katastrofe? Erika Fatland har brugt 6 ar pa at skrive Englebyen. Hun møder de overlevende og efterladte pa nært hold, og gennem dem far vi indblik i hele det lille samfund.

Tilfældet ville at Erika Fatlands gribende beskrivelse af livet, sorgen og katastrofen i Beslan udkom i Norge i august 2011, umiddelbart efter den forfærdelige tragedie pa Utøya. Hele Norge har taget Erika til sig som en enestaende rejsefører gennem sorgens landskab.

"Stærk og grusom fortælling."
- Politiken

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Storie di guerra , Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2012

Lingua Danese

EAN-13 9788711396919

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Englebyen - Historier fra Beslan"

Englebyen - Historier fra Beslan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima