Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Englemorderen

For fem år siden ble tre barn funnet drept, utkledd som små engler.
Ingen vitner, ingen ledetråder.

Englemorderen kalte sine avskyelige handlinger for «de perfekte forbrytelsene». Saken holdt på å ødelegge kriminalbetjent Kitt Lundgrens karriere - og liv - siden hun ikke klarte å ta morderen.

Nå er Englemorderen tilbake.
Men Kitt oppdager at noe er annerledes med de siste drapene - en liten variasjon som tyder på at de har å gjøre med en copycat. Så skjer det utenkelige. Den riktige Englemorderen kontakter Kitt og kommer med et bisart tilbud: Han vil hjelpe henne med å fange den som plagierer ham.

Kitt må nå bestemme seg for om hun kan stole på seriemorderen, eller om hun risikerer å bli offer for en psykopat som har gitt uttrykket «den perfekte forbrytelsen» en ny og forferdelig dimensjon.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/06/2017

Lingua

EAN-13 9789150742527

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Englemorderen"

Englemorderen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima