Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hij leek zo aardig. Dat je hem ontmoette, was toeval. Of niet?

Twee jaar na haar pijnlijke scheiding komt jonge moeder Iris van der Steen eindelijk aan vakantie toe. Een roadtrip dwars door snikheet Europa met oldtimer Toet, en stapels cassettebandjes uit haar jeugd, moet haar dichter bij zichzelf en bij haar reislustige moeder in Portugal brengen. Wanneer ze de knappe, charismatische sportinstructeur Mischa de Jong laat instappen lijkt de reis een romantische wending te nemen.
Maar Mischa is niet wie hij zegt te zijn.

Façade is Verhoefs meest beklemmende thriller ooit; je doet geen oog meer dicht.

Esther Verhoef is een van de meest succesvolle en veelzijdige schrijvers van Nederland. Van haar psychologische thrillers en romans zijn circa 2,4 miljoen exemplaren verkocht. Verhoefs werk is in tal van landen verschenen, waaronder in de Verenigde Staten, Duitsland en Korea, en is meerdere malen genomineerd en bekroond. Ze won onder meer de ns Publieksprijs, de Hebban Award en De Gouden Strop.

`Verhoef schetst personages die uitstijgen boven de standaard thrillerstereotypen.'
Barnes & Noble Review

`Esther Verhoef hoort duidelijk tot de schrijvende elite in ons land.'
Algemeen Dagblad

`Als je de adrenaline van de recensent nog tot diep in de nacht laat stromen, is dat vakwerk.' de Volkskrant

`Elke thriller van Esther Verhoef koop je zonder de achterflap te lezen.'
Marie Claire

`In één adem uit!'
Margriet

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Prometheus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/05/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789044641202

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Façade"

Façade
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima