Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Falcon - Kæmp eller flygt - Marvel
Falcon - Kæmp eller flygt - Marvel

Audiolibro Falcon - Kæmp eller flygt

Marvel
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
9,45
10,47
-10 %
10,47

Mens Avengers jagter THANOS tværs gennem galaksen, far Falcon til opgave at forsvare Avengers Tower og føre opsyn med planetens sikkerhed. Alt ander tilsyneladende fred, indtil den onde superskurk ULTRON pludselig gar til angreb! Uden Cap, Thor, Iron Man og Hulk ma Falcon i hast hente andre venner ind for at hjælpe ham med at besejre Ultron: Quicksilver, Scarlet Witch, Vision, Black Widow og Hawkeye. Men det gar ikke efter planen, for Ultron nedlægger dem sa let som ingenting! Det far den slagne og modløse Falcon til at tvivle pa sine evner som leder. Vil den bevingede Avenger vise sig opgaven voksen og være den leder, som Jorden har brug for? I Avengers kæmper de største (og mindste) superhelte sammen for at redde verden fra farlige superskurke og onde kræfter. Mød Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Black Panther og alle de andre, og tag med pa spændende eventyr med verdens mægtigste helte! Flyv med til MARVELS fantastiske univers. Lyt til spændende og heltemodige historier med Avengers' Iron Man, Spider-Man, Hulk, Captain America, Black Widow, Thor, Hawkeye, Doctor Strange, Captain Marvel, Black Panther, Falcon, Ms. Marvel, Star-Lord, Deadpool og alle de andre helte og skurke fra MARVELS utrolige skatkammer. Fat din kappe og find din indre superhelt frem nu skal vi pa hæsblæsende eventyr!

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Falcon - Kæmp eller flygt"

Falcon - Kæmp eller flygt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima