Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fangstmænd i Melvillebugten

Peter Freuchen
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

Endnu engang tager polarforsker og opdagelsesrejende Peter Freuchen os med på en barsk tur til Grønland. En gruppe harvarerede hvalfangere skal bringes tilbage til deres moderskib, og en redningsaktion sættes i værk. Men den grønlandske natur og det iskolde hav er hårde omstændigheder at arbejde under.

Peter Freuchen (1886-1957). Dansk forfatter og journalist. Skrev især om sine mange ekspeditioner som opdagelsesrejsende, blandt andet sammen med Knud Rasmussen, med hvem han i 1910 etablerede en udforskningsstation i Thule. Peter Freuchens ekspeditioner gik som oftest til de hårdføre og endnu uudforskede arktiske områder, men i 1935 besøgte han tillige Afrika. Hans forfatterskab er bredt og strækker sig fra rejseskildringer til romaner og selvbiografiske værker - gennemsyret af stor passion.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/03/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711616956

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fangstmænd i Melvillebugten"

Fangstmænd i Melvillebugten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima