Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fatale erfenis - Rachel Rhys
Fatale erfenis - Rachel Rhys

Audiolibro Fatale erfenis

Rachel Rhys
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
11,99

London 1948: Eve Forrester zit gevangen in een liefdeloos huwelijk, in een somber huis in een grijze buitenwijk. Dan ontvangt ze bericht van een notaris. Een onbekende heeft haar een erfenis nagelaten, maar om hier meer over te weten te komen moet ze afreizen naar de Franse Riviera. Eve ontdekt dat ze mede-eigenaar is geworden van een villa aan de Côte d'Azur. Van het ene op het andere moment stapt ze een zonovergoten, glamoureuze wereld binnen. Maar ze staat alleen in haar zoektocht naar het verhaal achter de erfenis. En ze voelt zich allesbehalve veilig

Adembenemend en met een vleugje mysterie: Fatale erfenis sleept je mee in een wereld vol disfunctionele families en verborgen geheimen, tegen het décor van de sprankelende Franse Riviera.

'Fatale erfenis is BRILJANT. Een heerlijk verhaal over Zuid-Frankrijk, filmsterren, prachtige villa's, bedwelmende lavendelvelden, ex-Nazi's, familiegeheimen en nog veel, veel meer! GENIETEN.' Marian Keyes

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Audiolibro

Durata 10:32.06

Pubblicato 30/07/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789046173947

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fatale erfenis"

Fatale erfenis
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima