Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Finding my Virginity

Richard Branson
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
11,99

Deze nieuwe autobiografie is intiemer en persoonlijker dan ooit

Een inkijkje in het leven van Richard Branson: wat maakt hem al vijftig jaar lang de succesvolste ondernemer ter wereld?

Vijftig jaar geleden begon Sir Richard Branson zijn eerste commerciƫle bedrijf. In zijn nieuwe autobiografie deelt de oprichter van Virgin Group zijn persoonlijke ervaringen als 's werelds bekendste en succesvolste ondernemer.

In Finding my Virginity onthult Branson hoe hij zijn familiebedrijfje liet uitgroeien tot een wereldwijd merk, hoe hij zijn kinderdroom liet uitkomen door gewone burgers de ruimte in te sturen en hoe hij besloot de bedrijfswereld compleet op zijn kop te zetten. Ook krijgen we een persoonlijk inkijkje in wat hem beweegt. Branson combineert zijn huwelijk en het opvoeden van zijn kinderen met zijn werk en toch slaagt hij erin over de hele wereld miljardenbedrijven op te zetten. Dat deze levensstijl de nodige avonturen oplevert, bewijzen behind the scenes-verhalen over ontmoetingen met Bill Gates, Kate Moss en voormalig president Barack Obama.

Kom alles te weten over hoe Sir Richard Branson de eerste commerciƫle ruimtevaartmaatschappij ter wereld, Virgin Galactic, opzette en hoe hij het hoofd moest bieden aan de grootste crisis ooit. Nog steeds overtreedt hij alle regels, zoekt hij de grenzen op en reikt hij naar de sterren. Dit is het verhaal achter de man die het allemaal klaarspeelt, steeds maar weer.

De pers over de boeken van Richard Branson:

`Inspirerend voor iedereen die op een verantwoordelijke, respectvolle manier zijn of haar dromen waar wil maken.' Susan Smit in Happinez

`Een inspirerend en openhartig inzicht in wat Branson gedurende zijn uitzonderlijke leven geleerd heeft.' Het Financieele Dagblad

`Bransons lessen bieden volop inspiratie om nieuwe uitdagingen aan te gaan in het dagelijks leven.' Noordhollands Dagblad

`Verplichte kost.' FHM

`Zakelijk goeroe Richard Branson geeft les in het leven en inspirerende tips.' Metro

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali » Lavoro » Carriere e professioni: consigli , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Imprenditori e industriali

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/05/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789402310221

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Finding my Virginity"

Finding my Virginity
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima