Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een viervoeter is een vriend voor het leven! Maar een hond in huis betekent meer dan spelen en knuffelen alleen. Dierenarts Joke Lannoo toont hoe je het geschikte ras voor jouw situatie kiest en zet je graag op weg om die schattige pup of asielhond zijn plekje in jouw leven te helpen zoeken. Haar adviezen begeleiden iedere hond en eigenaar doorheen het avontuur van hun leven samen, van het eerste tot het laatste blafje.

WORD HET BESTE BAASJE VOOR JOUW HOND!
MET DESKUNDIG ADVIES VAN DE DIERENARTS!

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Cani Gatti e altri Animali » Cani » Animali, altri titoli » Animali domestici e da compagnia , Hobby e Tempo libero » Fai da te » Consigli per la gestione della casa

Editore Lannoo

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789401462501

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fit Dog"

Fit Dog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima