Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Flykten

Jesús Carrasco
pubblicato da Natur & Kultur

Prezzo online:
13,20
13,85
-5 %
13,85

En ung pojke har flytt sitt hem efter en traumatisk upplevelse och fran sitt gömställe hör han hur de ropar efter honom, fadern och männen. När han lämnar gropen där han legat gömd i flera dagar möts han av den vidsträckta och oförsonliga slätten som han maste korsa, ett ingenmansland härjat av hetta och vald.

Desperat och utmattad av hunger och törst irrar han omkring i natten tills han stöter pa en tystlaten äldre farherde, som motvilligt beslutar sig för att fortsätta över slätten tillsammans med pojken. De talar knappt med varandra men herden förstar snart att pojken bär pa en mörk hemlighet och att deras vandring är en flykt.

Flykten är en koncentrerad skildring av utsatthet pa en plats där vald och övergrepp ständigt hotar. Med sin precisa och kraftfulla prosa ställer Carrasco utmanade fragor om vad människan är kapabel till.

Jesús Carrasco (född 1972) debuterade med romanen Flykten, som har väckt stor internationell uppmärksamhet och salts till tjugo länder. Författaren bor och verkar i Sevilla.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Natur & Kultur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/10/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789127142084

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Flykten"

Flykten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima