Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Flykten fran Hamburg

Lily Graham
pubblicato da Bokförlaget Polaris

Prezzo online:
9,18

Tyskland, 1938. Femtonariga Asta och hennes tvillingbror Jürgen stoppas pa vägen hem fran skolan. Nazisterna har gripit deras föräldrar och om de gar hem kommer även de att bli tillfangatagna.

Förkrossad inser Asta att deras enda chans är att resa till Danmark och en släkting de knappt känner. Att korsa gränsen är belagt med dödsstraff och under flykten blir Jürgen upptäckt och fängslad, medan Asta lyckas fly undan. Nu är hoppet allt som aterstar, och Asta hoppas med hela sitt hjärta att hon en dag ska aterförenas med sin bror. Även om det innebär att lämna Danmark och riskera sitt liv i arbetsläger för att hitta mannen som tog Jürgen. Inget pris är för högt om det gäller att rädda hennes brors liv.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Storia e Biografie » Storia: opere generali

Editore Bokförlaget Polaris

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/01/2022

Lingua Svedese

EAN-13 9789189450257

0 recensioni dei lettori  media voto 1  su  5

Scrivi una recensione per "Flykten fran Hamburg"

Flykten fran Hamburg
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima