Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fångad av en stormvind

Donovan Murphy har inga bekymmer. Företaget går bra, fästmön är vacker och han lever ett bekvämt liv utan barn. Så stormar Kayla Porter in på hans kontor och hans tillvaro skakas om. Donovan har en gång gått med på att vara donator och nu visar han sig vara pappa. Något han absolut inte vill acceptera. Men han kan inte riktigt värja sig mot den levnadsglada Kayla

Tid för försoning

Läraren Marisa Danieli behöver ett dragplåster till skolans sponsorevent. Hennes bästa alternativ? Den före detta hockeyspelaren Cole Serenghetti. Visst, de har ett katastrofalt förflutet, men jobb är jobb. Deras återseende går lika dåligt som förväntat, och snart hamnar de i en situation där deras relation verkligen sätt på prov, och där gränsen mellan sanning och lögn alltmer suddas ut.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/09/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789150720952

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fångad av en stormvind / Tid för försoning"

Fångad av en stormvind / Tid för försoning
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima