Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Forfængelighedens marked. Bind 2

W. M. Thackeray
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,14

"Idet Rebecca sagde dette, faldt hun på knæ på en højst tragisk måde, tog sir Pitts barkede sorte hånd mellem sine to hænder (der var hvide og smukke og så bløde som silke) og så op i hans ansigt med et udtryk af dyb følelse og tillid, da - da døren gik op, og miss Crawley sejlede ind."

Rebecca Sharp har en fordrukken far og en mor, hvis moral lader meget tilbage at ønske. Hun vil bort fra sit miljø og op i det gode selskab. Hun vil erobre den engelske overklasse med alle midler!

Rebecca ved, at hun må klare sig med sin gode forstand, sine ambitioner og sin krop, og hun viger ikke tilbage for at bruge disse tre aktiver fuldt ud. Enhver, der kommer inden for hendes synskreds, bruges skånselsløst som brikker i hendes ærgerrige spil. Og det lykkes hende at kæmpe sig frem, men den britiske krig mod Napoleon vender op og ned på hendes glamourøse tilværelse.

Mens Rebecca kravler op ad den sociale rangstige med en dolk mellem tænderne, er hendes blide og uselvstændige skoleveninde Amelia Sedley, på vej ned ad selvsamme stige. Hendes før så rige og respekterede familie har mistet sine penge og dermed samfundets respekt, og nu skal Amelia forsøge at klare sig efter de nye spilleregler. William Makepeace Thackeray var en af 1800-tallets største engelske forfattere. Sammen med Charles Dickens naglede han realismen fast som en af århundredets vigtigste litterære genrer, men Thackerays stil er langt mere satirisk og negativt indstillet over for det samfund, han beskriver, end hans mere kendte kollegas.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788726121759

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Forfængelighedens marked. Bind 2"

Forfængelighedens marked. Bind 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima