Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Färd med mörkrets hjärta : En bok om Joseph Conrads roman

Olof Lagercrantz
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,61

Som publicist, författare, litteraturvetare och debattör var Olof Lagercrantz en av svenskt kulturlivs mest betydande aktörer. Han belönades med ett flertal litterära priser, inte minst för sina litteraturvetenskapliga arbeten.

Färd med mörkrets hjärta (1987) är resultatet av hans mångåriga studier av Joseph Conrads mest framträdande verk. Här möter vi Lagercrantz i vad som lika mycket är en skarpsynt tolkning av ett mästerligt stycke litteratur, som en lysande lektion i konsten att läsa.

"Bara Olof Lagercrantz kan skapa egna konstverk av världslitteraturens klassiker. Nästan lika spännande som romanen den berättar om. Och skrivet med en lyrisk penna som ingen nu levande tidningsredaktör kommer i närheten av."Anneli Rogeman, Tidningen Vi

Dettagli

Generi Non definito

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789143507492

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Färd med mörkrets hjärta : En bok om Joseph Conrads roman"

Färd med mörkrets hjärta : En bok om Joseph Conrads roman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima