Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fremtidens samfund

Sven Skovmand
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
3,90

Hvordan forestillede man sig, at fremtiden ville se ud, dengang aret var 1971?

Sven Skovmands bog "Fremtidens samfund" spekulerer blandt andet i, om byerne i fremtiden ville blive ved med at vokse, om forureningen af miljøet ville tage endnu mere til, og om man ville blive ved med at køre i bil, tog eller pa cykel i samme grad som før. Det er interessant at læse bogen i det nye artusind og se, hvilke forudsigelser der har ramt plet.

Sven Skovmand (f. 1936) er en dansk journalist, forfatter, historiker, forlægger og politiker. Han var i mange ar aktiv i Det Radikale Venstre og repræsenterede endvidere Folkebevægelsen mod EF i Europaparlamentet fra 1979-1984. Sven Skovmand har udgivet en lang række bøger om blandt andet dansk, tysk og sovjetisk historie.

Dettagli down

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fremtidens samfund"

Fremtidens samfund
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima