Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Friends, lovers en het grote, verschrikkelijke ding
Friends, lovers en het grote, verschrikkelijke ding

Friends, lovers en het grote, verschrikkelijke ding

Matthew Perry
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
12,99

Friends-ster Matthew Perry over zijn leven, liefdes en verslavingen in deze onvergetelijke memoires. In Friends, lovers en het grote verschrikkelijke ding neemt Friends-ster Matthew Perry (Chandler Bing) ons mee achter de schermen van de succesvolle sitcom en zijn worsteling met verslaving. Het zijn openhartige, grappige en onthullende memoires met een krachtige boodschap van hoop en volharding. In een buitengewoon verhaal dat alleen door hem verteld kon worden, neemt Matthew Perry de lezers mee naar de soundstage van de succesvolste sitcom aller tijden, terwijl hij vertelt over zijn persoonlijke worsteling met verslaving. Openhartig, zelfbewust en verteld met zijn kenmerkende humor beschrijft Perry levendig zijn levenslange strijd met de ziekte en waardoor deze werd gevoed, ondanks dat hij schijnbaar alles had. Onverschrokken eerlijk, ontroerend en hilarisch: dit is het boek waarop fans hebben gewacht.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Artisti dello spettacolo » Memorie , Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/11/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789021035222

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Friends, lovers en het grote, verschrikkelijke ding"

Friends, lovers en het grote, verschrikkelijke ding
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima