Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Frostnätter

Arnaldur Indridason - Miroslav Sokcic
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
14,65

En kulen höstkväll hittas en kvinna hängande i en snara i sin sommarstuga vid en ensligt belägen sjö. Det verkar inte vara något mystiskt med hennes död, men när Erlendur Sveinsson får ett kassettband med en inspelning av en seans kvinnan deltog i strax före sin död, känner han att han måste gräva i hennes historia och ta reda på varför hennes liv fick ett så plötsligt och tragiskt slut. Samtidigt blir han engagerad i gamla olösta mysterier med försvunna människor och får tampas med spöken från sitt eget förgångna. Frostnätter är den sjätte delen i serien om poliserna Erlendur Sveinsson, Sigurður Óli och Elínborg.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/09/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789113113821

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Frostnätter"

Frostnätter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima