Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Frugttræ. Beskæring i Danmark

Tyge Rothe
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
3,90

Frugttræer er en dejlig del af mange danske haver, og hvis man beskærer dem på den helt rigtige måde, kan man høste deres frugter i årtier. Bogen gennemgår de forskellige arter frugttræer, der findes i Danmark, og beskriver, hvordan de bedst beskæres for at opnå det ønskede resultat.

Nærværende udgave er opdateret i 1895 af Johannes Rafn, og andre tilgange til dyrkning og beskæring af frugttræer er muligvis kommet til sidenhen. Tyge Rothe (1834-1887) var en dansk gartner, underviser og forfatter. Han var blandt andet ansat ved den kongelige Veterinær- og Landbohøjskolen Haver, hvor han underviste i botanik. I 1867 blev han udnævnt som slotsgartner på Rosenborg, hvor han forblev indtil sin død i 1887. Tyge Rothe nåede at udgive flere bøger om havebrug og plantedyrkning i Danmark.

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Giardinaggio e Orticoltura » Piante » Tecniche di giardinaggio

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/10/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726388077

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Frugttræ. Beskæring i Danmark"

Frugttræ. Beskæring i Danmark
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima