Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A nagy siker Futni születtünk szerzjének, Chris McDougallnak új, szívmelenget története egy örökbe fogadott szamárról, Shermanrl szól, aki a legnagyobb nehézségeken is felülkerekedve részt vehetett Amerika egyik leghihetetlenebb versenyén.

Amikor Christopher McDougall végre-valahára engedett lányai unszolásának, hogy fogadjanak örökbe egy szamarat, egy aranyos kis állatot képzelt maga elé, aki a réten szaladgál és répát majszol.

De aztán megismerte Shermant, aki annyira rossz állapotban volt, hogy Chris azonnal tudta: szinte lehetetlen vállalkozás lesz megmenteni t. Szerencsére azonban a szomszédai amish gazdák és egy szókimondó, lószakért n, akinek ugyancsak volt szamara örömmel segítettek, és azt is elmagyarázták neki, hogy Shermannek leginkább egy életcélra, vagyis munkára van szüksége. És ekkor született meg Chris fejében egy rült ötlet. Eszébe jutott, hogy létezik egy különleges sport, a szamárversenyzés, ahol emberek és szamarak futnak együtt hegyek között, patakokon átgázolva. Talán ez a kihívás jelenti majd azt az orvosságot Sherman számára, amire igazán szüksége van, gondolta, s ezzel kezdetét vette a kaland.

A minden nehézséget leküzd Sherman szívmelenget története ragyogóan mutatja be a mozgás fantasztikus gyógyító erejét és azt, hogy milyen ers kötelék tud kialakulni ember és állat között.

Dettagli down

Generi Sport » Fitness, Ginnastica

Editore Gabo Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/07/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635664269

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Futás Shermannel"

Futás Shermannel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima