Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Geceden Doan

Nuriye Akman
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
1,28

Geceden Doan, Nuriye Akman'n kaleminden, kuaktan kuaa aktarlan aikâr ve srl bilginin hikâyesi.

Hayat görünmeyen yüzünü resmetmek isterse, frçay kimin eline verecei belli olmaz...

Osmanl'nn sonu, yeni cumhuriyetin banda zmirli iki aile; Levanten Montanarolar ile Cenubîler...

Karanlktan korkup geceyi seven Ali Cenubî, ölümün eiinde "babadan do" emri alan Antonio Montarano, susarak konuan Gönül, anlamad bir dua zihnine nakolan Rosa, her eyin tarihini tutup kendi tarihinden kaçan Sefer Day, içindeki mücevheri bilmeyen kuyumcu Galip, tek adla binbir kla giren Hayatî...

Geceden Doan, kuaktan kuaa aktarlan aikâr ve srl bilginin hikâyesi. Atlara bir güzelleme...

...Gece dik durmay öretiyor Alisine. Beli ile beyni arasndaki temas kefetsin diye yapyor bunu. Binicinin aslnda eerin üstünde deil, içinde olduu aça çkyor. Bu da kalçalarndaki sarsnty güçlü bir ekilde hissettiriyor Ali'ye. Her titreim bir kelime. Tekrarlanana tekrarlana vecde getiriyor onu. Bacaklarnn arasndan belkemiine, oradan bana doru yükseliyor darbeler. Bir azamet, bir letafet hali...Ali ata deil kendi vücuduna biniyormu meer...

nce Kapak:

Sayfa Says: 208

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 240

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785884385

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Geceden Doan"

Geceden Doan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima