Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Geheimzinnige zaken in Lenten

M de Roos
pubblicato da Kluitman Alkmaar B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
7,50

Geheimzinnige zaken in Lenten is het vierde deel in de nieuwe Kameleon-serie, geschreven door M. de Roos. De vorige delen werden zeer succesvol ontvangen, en lang niet alleen door de oude Kameleon-fans. De nieuwe verhalen over de bekendste tweeling van Nederland zijn helemaal van deze tijd en jonge lezers genieten volop van de avonturen van Hielke en Sietse Klinkhamer. In dit vierde deel stelt meneer Kir zijn camping beschikbaar voor een aantal vluchtelingen. Hielke en Sietse helpen met de ontvangst, maar de vluchtelingen worden niet door iedereen even hartelijk ontvangen. De situatie verergert wanneer er plotseling heel veel mensen ziek worden. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Lukt het de tweeling om dit mysterie op te lossen?

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Classici

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/06/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789020658040

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Geheimzinnige zaken in Lenten"

Geheimzinnige zaken in Lenten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima