Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gizli Tibet-Tibet Mucizeleri ve Ölümsüzler

Theodore Illion
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
0,78

nsan ayann demedii topraklara seyahatleriyle
tannan Alman seyyah Theodore lllion, bir Budist rahip
klnda Tibet'e giriyor. Günlerce hiçbir ey yemeden
yüzlerce kilometre yol yürümek, dondurucu souklara
katlanmak ve sar saçlarn, beyaz tenini ve mavi
gözlerini saklamak zorunda.

Yaynland tarihte birçok dile birden çevrilen Gizli
Tibet, kahramannn bandan geçen serüvenler ve tank
olduklaryla, günümüzde ona yönelik canlanan ilgiyi
fazlasyla hak eden bir klasik eserdir. Bu kitabn
sayfalarnda Tibet'i, Tibet'in souunu, karanln,
yabanc bir uygarln garip ama sevgi dolu dünyasn
yaayacaksnz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 148

Bask Yl: 2005

e-Kitap:

Sayfa Says: 88

Bask Yl: 2005

Dili: Türkçe
Yaynevi: Hermes Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785896098

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gizli Tibet-Tibet Mucizeleri ve Ölümsüzler"

Gizli Tibet-Tibet Mucizeleri ve Ölümsüzler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima