Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Glavni grad

Robert Menasse
pubblicato da Fraktura

Prezzo online:
11,90

Ovo je pria o jednom kontinentu, jednom gradu i njegovim stanovnicima, koji traže svoj put kroz zbrku 21. stoljea. Ovo je briljantna i silno zabavna satira, kriminalistika pria i komedija obiaja I nipošto na kraju: ovo je lov na jednu misterioznu svinju.
Sada je sigurno: prvi veliki roman o Europskoj Uniji napisao je Robert Menasse!
Pet junaka i pet pria što se u nagraivanom bestseleru Glavni grad maestralno isprepleu na ulicama Bruxelessa vode nas u samo srce europske politike jave i europskog politikog sna. emu (podsjetimo se) Unija? Kako se dogaa svojim graanima? Što su njezine slabosti, a što njezina snaga, i kako se u njima ogledaju povijest, sadašnjost i budunost svake od zajednica kojima pripadamo? Pristigli sa svih strana Staroga kontinenta, nosei svako svoje nasljee jezika, vjere, nacije, klase, svjetonazora i iskustva - Menasseovi junaci unose ih u grad u kojemu se kali neka nova Europa. Kakvi e (a i svi mi skupa s njima) izii iz toga kotla? Prodorni pogled jednog od najznaajnijih suvremenih pisaca njemakog jezika ni na trenutak ne skree, niti oprašta: Menasseov talent, znanje i razorni humor u Glavnom gradu podarili su nam satiru najviše kvalitete, izvanredan roman koji nam nije mogao stii u bolji trenutak.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/01/2020

Lingua

EAN-13 9789533581859

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Glavni grad"

Glavni grad
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima