Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Verfilmd als tv-serie Good Omens, met Michael Sheen en David Tennant

`Ik las Good Omens voor het eerst als tiener en het is altijd een van mijn favoriete verhalen gebleven.' Michael Sheen, acteur

De wereld moet vergaan, dus wordt de Antichrist geboren - maar welk kind is het? Dat was ooit het verhaal van de film The Omen. Hoge omens is een parodie op die film en dan ook stukken leuker dan het origineel.

Volgens De oprechte en secure voorspellingen van Agnes Nutter is het einde van de wereld op zaterdag. Aanstaande zaterdag, eerlijk gezegd. Maar twee hoge omens uit hemel en hel hebben het op aarde zo naar hun zin dat ze er een stokje voor willen steken. Nu moeten ze die antichrist nog zien kwijt te raken... maar die is nog maar elf. En om de chaos compleet te maken rijden de vier ruiters van de Apocalyps op motoren rond. Komt er ooit nog een einde aan de wereld?

De pers over Good Omens

`Armageddon naakt, maar in het ziekenhuis loopt het al mis.' Trouw

`Good omens, in het Nederlands vertaald als Hoge omens. Als u dat boek ziet: kopen!' Theodor Holman in Het Parool

`Wie Good Omens (Hoge omens) nog niet kent staat een ware traktatie te wachten.' Starburst Magazine

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/09/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789402312843

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Good Omens"

Good Omens
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima