Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miképp lehet napjaink folyamatosan változó környezetében mindenki másnál jobb terméket elállítani? Hogyan lehet felismerni és elcsábítani a kreatív zseniket", akik képesek kitalálni a jövt és megvalósítani a lehetetlent? Eric Schmidt és Jonathan Rosenberg már sokat tapasztalt és elismert vezetk voltak, amikor több mint egy évtizede a Google-hez kerültek. Hamar rájöttek azonban: ha ennél a cégnél sikereket szeretnének elérni, mindent újra kell tanulniuk az üzleti menedzsmentrl. A Google Így vezetünk mi azokról a vállalatvezetési elvekrl szól, amelyeket Eric és Jonathan a cég felépítésében - kultúra, toborzás, kommunikáció, stratégia, innováció - végzett munkájuk során tanultak. A cég ikonná vált két vezetje színes anekdotákon és most elször nyilvánosságra hozott sztorikon keresztül, élvezetes stílusban foglalja össze a Google egyedülálló szemléletét és módszereit.

Dettagli down

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia dello sviluppo » Economia, altri titoli » Management » Tecniche di management

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 24/07/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633046067

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Google"

Google
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima