Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Grit : Konsten att inte ge upp

Angela Duckworth
pubblicato da NoK Akademisk

Prezzo online:
13,51
14,16
-5 %
14,16

Grit är en avgörande psykologisk faktor för att na framgang, bade inom utbildning och yrkesliv. Det är ocksa en faktor som är langt viktigare än talang när det gäller att förutspa vem som i slutänden kommer att na sina mal.

Grit kan beskrivas som en kombination av uthallighet, inre driv och förmaga att inte ge upp vid motgangar. Dessa egenskaper kan utvecklas och förstärkas, bade av oss själva och genom stöd fran föräldrar, lärare, chefer eller vänner. Att utveckla grit handlar om att hitta sin passion i livet, ringa in sina personliga skäl till att fortsätta framat, aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära.

Psykologiprofessor Angela Duckworth presenterar här sin egen och andras forskning inom omradet. Vi far följa kadetter som kämpar med de första manadernas stenharda träning pa militärhögskolan West Point, möta barn och lärare i nagra av New Yorks tuffaste skolor och lära oss varför passion är nödvändigt för att prestera i världsklass.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Nok Akademisk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/01/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789127142961

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Grit : Konsten att inte ge upp"

Grit : Konsten att inte ge upp
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima