Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Grænsen del 1 - Havet og Asien - Erika Fatland
Grænsen del 1 - Havet og Asien - Erika Fatland

Audiolibro Grænsen del 1 - Havet og Asien

Erika Fatland
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
16,94
19,87
-15 %
19,87

Vinder af Bokbloggerprisen 2017 - Norges demokratiske og uafhængige litteraturpris.

Solgt i over 33.000 eksemplarer i Norge

Ruslands grænse er verdens længste. Erika Fatland tager os med pa en rejse til Ruslands fjorten nabolande, fra Nordkorea til Nordnorge og gennem Nordøstpassagen. Rejsen gar gennem storslaede landskaber og højst forskellige samfund, der har den ene ting til fælles: De er alle Ruslands naboer.

GRÆNSEN er ogsa en rejse gennem nabolandenes dramatiske historier. Pa hver sin made har de været præget af nærheden til det mægtige imperium. Vi møder erobringslystne tsarer og tapre eventyrere, modige enkeltmennesker og kyniske diktatorer. Erika Fatland besøger desuden konfliktomrader som Ukraine, hvor grænserne til Rusland igen er begyndt at røre pa sig.

Igen viser Fatland sin særlige evne til at komme tæt pa de mennesker, hun møder pa sin vej. Og hun lader dem fortælle deres lille del af den store historie om at bo ved grænsen.

Denne lydbog er delt i to dele. Dette er første del.

"En storslaet fortælling." Politiken

"Erika Fatland har skrevet en grænseoverskridende og magisk bog." Jyllands-Posten

"Resultatet er imponerende" Kristeligt Dagblad

"Fremragende rejseskildring... En nysgerrig opdagelseseksplosion og et imponerende bidrag til den norske, eller skandinaviske, faglitteratur alt efter, hvor man sætter grænsen." Weekendavisen Erika Fatland blev i 2016 udnævnt af Literary Europe Live til at være en af de ti mest interessante unge litterære stemmer i Europa. Hun har en kandidatgrad i socialantropologi fra Universiteteti Oslo og Københavns Universitet. Hun taler otte sprog, inklusive russisk. Hun har skrevet Englebyen (2011) om terrorangrebet i Beslan i 2004 og Året uden sommer (2012) om Anders Behring Breiviks terrorangreb pa Utøya i 2011. Hendes bog Sovjetistan (2014), der er en medrivende beskrivelse af hendes rejser gennem de fem tidligere sovjetrepublikker i Centralasien, er oversat til tolv sprog.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Audiolibro

Durata 08:45.19

Pubblicato 14/11/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788726094213

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Grænsen del 1 - Havet og Asien"

Grænsen del 1 - Havet og Asien
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima