Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gyakorlat teszi a mestert

Sarah Adams
pubblicato da Publishdrive

Prezzo online:
0,00

A Csalóka szerelem és a Ha Rómában jársz szerzjétl
New York Times-bestseller

Annie Walker a tökéletesen hozzáill partnert keresi. De a kentuckyi Rome-ban nehezebb megtalálni, mint hitte. Ez nem nagyváros, mindenki mindenkit ismer, napról napra szkül a kör, hogy kivel lehet randizni. A fülébe jut, az utolsó férfi, akivel randizott, azt mondta rá: hihetetlenül unalmas.

Annie kezdi elhinni, hogy vele van gond. Flörtre vágyik, allröket akar felvenni, mint a romantikus filmek ni fszerepli. Eszébe jut, talán korrepetálásra szorul.

Will testrként dolgozik, tetovált, és hihetetlenül jókép - ideiglenesen tartózkodik Rome-ban, és egyetlen célt tart szem eltt: hogy ne keveredjen bele érzelmi természet ügyekbe. Annie arra kéri, segítsen neki, hogy megtalálja az álompasit, és Willnek nincs szíve visszautasítani a n kérését.

A barátság határvonalai veszélyesen kezdenek elmosódni, és Annie megérti, lehet, hogy nem az a lényeg, hogy tökéletes legyen a szerelem - talán épp elég, ha igaz.

"Örökre ott akarok maradni ennek a regénynek a lapjain. Szeszélyes romantika, páratlanul szellemes csacsogással fszerezve. Az els oldaltól szorítasz Willnek és Annie-nek, hogy sikerrel járjanak."
B. K. Borison, a Lovelight-sorozat szerzje

Sarah Adams a Csalóka szerelem és a Ha Rómában jársz szerzje. Nashville-ben született, ott is ntt fel. Családos, hobbija a brit történelem. Els regényét a lányai délutáni alvásai alatt írta. Azért ír, mert reméli, meg tudja nevettetni az olvasóit, de leginkább azt tartja szem eltt, hogy az olvasónak jobb kedve legyen, amikor befejezte a könyvet, mint amikor elkezdte.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/11/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156414731

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gyakorlat teszi a mestert"

Gyakorlat teszi a mestert
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima