Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Megtört szív lány.

Ádáz harcos.

Leend hs.

Vajon Meira képes megmenteni azt a világot, amit soha nem ismert igazán?

TIZENHAT ÉVE annak, hogy a Tél Királyságát megszállta az ellenség; lakóit rabigába hajtották. Varázslat és uralkodó nélkül maradtak. A télieknek nem maradt más reményük a szabadságra, mint a nyolc túlél, akiknek valahogyan sikerült elmenekülniük, és akik a lehetségre várnak, hogy visszacsempészhessék a Tél varázslatát, és újjáépítsék a birodalmat.

Meira nagyon kicsi volt, amikor Tél vereséget szenvedett és elvesztette a szüleit. Menekültként élt, a téliek tábornoka, Sir lett a gyámja, pedig harcosnak nevelte. Meira szerelme legjobb barátja, a leend király, Mather; a fiatal lány pedig mindent megtenne azért, hogy Tél birodalmának hatalma helyreálljon. Így hát, amikor a kémek felfedezik, hol rzik azt az si medaliont, amelynek segítségével visszakaphatnák a varázserejüket, Meira elhatározza, hogy maga indul a keresésére. Magas tornyokra mászik, ellenséges katonákkal harcol; valóra vált régi álma. Ám a küldetés nem a tervek szerint alakul, és Meira hamarosan gonosz varázslat, veszélyes politika, fortélyos üzelmek világában találja magát és végül rádöbben, hogy sorsa felett nem rendelkezik és ez mindig is így volt.

Sara Raasch els regénye hségrl, szerelemrl, életünk céljának keresésérl szóló lenygöz olvasmány.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Twister Media Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/05/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9786158029445

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hó, mint hamu"

Hó, mint hamu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima