Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hajsza az emlékekért

Teresa Carpenter
pubblicato da HarperCollins Magyarország Kft.

Prezzo online:
2,56

Amikor behozzák a fogdába a kissé zavartan viselked ismeretlent, Grace Delaney seriff még nem sejti, milyen hatással lesz ez a találkozás az életére. A méregdrága ruha és az óra sejteti, hogy a letartóztatott férfi nem akárki, de a valóság minden képzeletet felülmúl. Grace és az ismeretlen versenyt futnak az idvel, hogy minél többet megtudjanak a teljes emlékezetkiesésben szenved férfi kilétérl és múltjáról. Grace-nek még az FBI-os kapcsolatait is fel kell használnia

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/03/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634483113

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hajsza az emlékekért"

Hajsza az emlékekért
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima