Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A csernobili atomkatasztrófa kiürített és lezárt területe az elszánt kincsvadászok paradicsoma. Ez a paradicsom azonban cseppet sem veszélytelen. A sugárzás ellen még viszonylag egyszer védekezni, gyógyszerekkel és megfelel öltözékkel. Ám a környéken egyre jobban elszaporodnak a különböz szörnyek és mutánsok, st anomáliák is megjelennek, ahol a földi fizika törvényei megsznnek mködni, s átadják helyüket valami érthetetlenebbnek és fenyegetbbnek.
A mutációkat vizsgáló Ivan Szivercev biológusnak egy helyi maffiózó visszautasíthatatlan megbízást ad: járjon végére annak, a baljós Zóna hatásai hogyan nyújtózhatnak immár a szigorúan rzött terület határain túlra. Egy tapasztalt stalker, Kex, valamint annak zöldfül segédje társaságában veszi fel a harcot az ismeretlennel.

A Sztrugackij fivérek kultikus regénye mára két film és egy rendkívül sikeres komputerjáték-sorozat formájában is tovább él. Ez utóbbihoz íródott az a regényfolyam, amelyben az eredeti történetet átlényegítve Vlagyimir Vasziljev és késbbi szerztársai a Zóna grandiózus idtlenségét összekötik hétköznapi világunk kicsinyes, kíméletlen valóságával.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155158872

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Halálos zóna"

Halálos zóna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima