Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Heart Bones - Colleen Hoover
Heart Bones - Colleen Hoover

Audiolibro Heart Bones

Colleen Hoover
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
8,41
9,27
-9 %
9,27

De eneste to ting, som Beyah Grim har faet af sine forældre, er at blive født og et rimelig ærgerligt navn. Med sin jernvilje har Beyah fundet sin vej i livet og er nu pa vej mod en bedre tilværelse.
Men et uforudset dødsfald tvinger hende til Texas, hvor hun ma bo hos sin far, som hun knap nok kender. Beyahs plan er at holde lav profil, men hendes nye nabo Samson vender op og ned pa det hele.
Umiddelbart har Samson og Beyah intet til fælles. Hun kommer fra fattigdom og misrøgt, han fra en familie med rigdom og privilegier. Men én ting har de til fælles: De tiltrækkes af triste ting og af hinanden. Deres forbindelse er øjeblikkelig og gensidig, men de er enige om, at dette kun skal være en uskyldig sommerflirt. Hvad Beyah dog ikke kan forudse, er, at hendes hjerte hvirvles ud i et stormvejr af enorme dimensioner.

Colleen Hoover har skrevet en lang række romaner, hvoraf mange har ligget pa New York Times' bestsellerliste. Desuden har hun tre ar i træk vundet Goodreads Choice Award for bedste kærlighedsroman. Hun bor i Texas med sin mand og deres tre sønner.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Audiolibro

Durata 09:28.57

Pubblicato 03/02/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788728594681

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Heart Bones"

Heart Bones
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima