Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hele vejen til dig

Henrik Karlsson - Tiina Nevala
pubblicato da People's

Prezzo online:
19,44
20,43
-5 %
20,43

En humoristisk og bittersød roman om at møde kærligheden, hvor man mindst venter det, og om at indse, at voksenlivet alligevel ikke er helt, som man havde forventet. Forlagsredaktøren Liv og den fraskilte litteraturlektor Jens møder hinanden fire gange pa et ar. Første gang falder de i snak under nattehimlen pa en strand i Grækenland. Anden gang sidder de over for hinanden i en debat pa direkte tv. Tredje gang viser det sig, at de har alt for meget til fælles til ikke at mødes igen, ogsa selvom Liv egentlig har en kæreste. Fjerde gang ma bade Liv og Jens se i øjnene, at de ma træffe et valg: Vil de blive, hvor de er, eller tør de følge forelskelsen? "En stralende feel good-roman Yderst velskrevet og fuld af ægte følelser." AFTONBLADET "En intelligent pageturner." SYDSVENSKA DAGBLADET "Underholdende og velskrevet." DAGENS NYHETER "Bogen byder pa sproglig finesse og en befriende uforudsigelig kærlighedshistorie en ren nydelse at læse." AMELIA

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore People's

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788770364010

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hele vejen til dig"

Hele vejen til dig
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima