Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Heloiza ili povratak rijei

Goce Smilevski
pubblicato da Fraktura

Prezzo online:
11,49

Slava, taština, zabranjena ljubav, tajni brak, izdaja, kastracija, odlazak u samostan, progonstvo od dvanaestoga stoljea do danas priu o Abelardu i Heloizi, ljubavnicima slavnima koliko zbog svoje umnosti, toliko i zbog svoje tragine sudbine uli smo mnogo puta, ali Goce Smilevski prvi je ponudio Heloizinu priu, prvi koji nam je poklonio njezin glas.

Heloiza ili povratak rijei roman je koji neumorno kruži oko onoga o emu se u pismima koja je povijesti ostavio Abelard jednako ustrajno šuti: oko djeteta roenog iz veze dvoje ljubavnika. Astralab, sin kojemu je majka u ime utkala zvijezdu, slutei da e mu biti potrebna vodilja kroz tamnu no sudbine - gdje je završio? Zašto ga je napustila? Zašto mu se nije vratila?

Baš kao i u svome višestruko nagraivanom romanu Sestra Sigmunda Freuda Goce Smilevski instinktom vrsnoga romanopisca uspio je osvijetliti tamne zakutke povijesti i ispod naslaga pria koje su muškarci stoljeima ostavljali muškarcima otkriti iznimnu ženu. Heloizu majku, Heloizu ljubavnicu i Heloizu vjernicu, snažnu i slabu Heloizu, Heloizu koja pati ali koja nije žrtva, Heloizu kojoj se vraaju rijei, lik koji zadugo neete zaboraviti.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/10/2018

Lingua

EAN-13 9789532669480

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Heloiza ili povratak rijei"

Heloiza ili povratak rijei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima